Let op, geld lenen kost ook geld
FAQ Er zijn vele verschillende "FAQ's", of in het Nederlands "meest gestelde vragen" die ons bereiken. Hieronder sommen we voor u de meest pertinente van die vragen op die u ons stelde.
*Klassieke financiering = lening op afbetaling met vaste termijnbedragen met min. 15% voorschot. Adverteerder: Volkswagen D’Ieteren Finance n.v., Leuvensesteenweg 679, 3071 Kortenberg, kredietgever, met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Maliestraat 50. KBO 0841 046 715. RPR Brussel.FSMA 109705 A IBAN rekeningen : BE 97 4829 0680 3149 of BE 13 2100 0004 7239. MyWay Financial Services is een commerciële benaming van Volkswagen D’Ieteren Finance n.v