Garanties en diensten

AutoCredit*
Let op, geld lenen kost ook geld.
Geniet van een gegarandeerde overname bij afloop van uw contract.
Twijfelt u welke wagen te kiezen in een snel evoluerende wereld? Met AutoCredit kies je zonder zorgen. U geniet van lage maandbedragen dankzij de gegarandeerde overnameprijs, die u terugvindt als laatste verhoogde maandaflossing. Bij afloop van het contract heeft u de keuze: uw wagen inleveren en vertrekken aan het stuur van een andere wagen. Of uw voertuig behouden door de laatste maandaflossing te betalen.
Voordelen van AutoCredit
Lage maandbedragen: u betaalt enkel het werkelijk gebruik van uw wagen
Een gegarandeerde overnameprijs : geen risico, de toekomstige waarde van uw wagen staat vast.
Keuzevrijheid aan het einde van het contract : uw wagen inleveren of behouden​.
*AutoCredit = Lening op afbetaling met initieel vaste termijnbedragen en een hoger laatste termijnbedrag, aangeboden door Volkswagen D'Ieteren Finance n.v. Op het moment van ondertekening van deze lening op afbetaling, zal D'Ieteren Lease n.v. (Leuvensteenweg 679 - 3071 Kortenberg - België - RPR Leuven - KBO 0402623937), een dochteronderneming van Volkswagen D'Ieteren Finance n.v., u een verkoopoptie aanbieden waarmee zij zich ertoe verbindt om aan het einde van de lening en onder bepaalde voorwaarden, uw voertuig over te kopen voor een prijs die gelijk is aan het laatste termijnbedrag dat verschuldigd is onder de lening op afbetaling, en deze prijs aan Volkswagen D'Ieteren Finance te betalen als volledige of gedeeltelijke betaling van de nog verschuldigde laatste maandelijkse afbetaling. Aanbod voorbehouden aan particulieren. Onder voorbehoud van aanvaarding van het dossier door Volkswagen D’Ieteren Finance n.v., Leuvensesteenweg 679, 3071 Kortenberg, kredietgever, met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Maliestraat 50. KBO 0841 046 715, RPR: Brussel, rekening IBAN: BE 97 4829 0680 3149. info@vdfin.be.