Garanties en diensten

My Way Financiële Leasing
Voor professionelen
Met Financiële Leasing* schrijft u uw voertuig af op de balans van uw bedrijf. Op het einde van het contract kunt u het voertuig tegen een vooraf vastgelegde prijs overkopen.
Profiteer daarenboven van een reeks diensten uit ons aanbod: onderhoud en herstellingen, wegbijstand, verzekering en materiële schade, vervangvoertuig,…
Kenmerken van Financiële Leasing:
Duurtijd : tussen 18 en 60 maanden maximaal
Aankoopoptie : tussen 3 en 15% van de catalogusprijs
Vooruitbetaling : eerste verhoogde huurprijs
Boekhouding: afschrijving onder activa op uw balans
Voorfinanciering van de BTW: Nee
Terugname voertuig bij einde contract: optioneel
Eigenaar: de klant (aankoopoptie)
Voorwaarden voertuig
De wagen mag niet ouder zijn dan 30 maanden te rekenen vanaf de 1ste inschrijvingsdatum
De kilometerstand mag niet hoger zijn dan 75.000 km op het moment van de aanvraag
De BTW moet aftrekbaar zijn
Voordelen van Financiële Leasing:
Beschik over een voertuig zonder eigen kapitaal te hoeven investeren
Verminder maandelijkse vaste bedragen met een eerste verhoogde huurprijs
Vermijd verrassingen: de optie tot aankoop is van tevoren vastgelegd
Dit product is bestemd tot professionele klanten: bedrijven, zelfstandigen en vrije beroepen
*Product afgesloten bij D’Ieteren Lease n.v. (filiaal en verbonden kredietagent van Volkswagen D’Ieteren Finance n.v.) Maatschappelijke zetel: Leuvensesteenweg 679, 3071 Kortenberg, België – RPR: Leuven 0402623937. D’Ieteren Lease n.v., is een verzekeringsagent van P&V Verzekeringen cv (code 0058).