Garanties en diensten

Verhuur op Lange Termijn* My Way
Voor professionelen
De Verhuur op Lange Termijn biedt u een complete service en een lichter administratief beheer.
U beschikt over een bedrijfswagen en ontvangt elke maand een factuur met de huur van uw voertuig en alle bijbehorende services (verzekeringen, onderhoud & instellingen, wegbijstand, enz.). Bij afloop van het contract bezorgt u de wagen gewoon terug.
Voordelen van de Verhuur op Lange Termijn
U hoeft de btw niet vooraf te financieren.
Behoud de investeringsmogelijkheden van uw bedrijf: geen vastzetting van kapitaal
Beheer uw budget met een vast bedrag per maand.
Geen administratieve last: alle diensten worden geïntegreerd in uw maandelijkse factuur.
*Verhuur op Lange Termijn is een product afgesloten bij D’Ieteren Lease n.v. (filiaal en verbonden kredietagent van Volkswagen D’Ieteren Finance n.v.) waarvan My Way Financial Services een commerciële benaming is. Maatschappelijke zetel: Leuvensesteenweg 679, 3071 Kortenberg, België – RPR: Leuven 0402623937. D’Ieteren Lease n.v. is een verzekeringsagent van P&V Verzekeringen cv (code 0058).