Vragen ?

Fiscale aspecten

Het bedrijf achter My Way: D'Ieteren

My Way Financial Services

Dit is een belangrijke vraag, want de aankoop van een wagen en de kosten verbonden aan het gebruik van een wagen vormen de tweede uitgavenpost van een gemiddeld huishouden. Aan de hand van de volgende vragen kunt u de beste keuze maken:

  • Activiteit van de koper: Koopt u een wagen als particulier, als zelfstandige of als iemand met een vrij beroep?
  • Financiële en praktische aspecten: Welk budget hebt u, ook met betrekking tot het gebruik van de wagen? Hoeveel kunt u besteden aan het voorschot? Wat is de reële rentevoet? Van welke diensten wenst u gebruik te kunnen maken?
  • Gebruik van de wagen: Maakt u eerder weinig (minder dan 10.000 km/jaar), gemiddeld (ongeveer 15.000 km/jaar) of intensief (meer dan 30.000 km/jaar) gebruik van uw wagen?
  • Gebruikstermijn: Wenst u uw wagen lang te houden of verkiest u regelmatig van wagen te veranderen?

Wanneer u op al deze vragen heeft geantwoord, richt u zich tot één van onze verkopers: het zijn experten en ze zullen u de beste oplossing voorstellen. 

Uit de statistieken blijkt dat 70% van de particulieren bij de aankoop van een wagen kiest voor een financieringsformule De andere 30% opteert voor een onmiddellijke betaling.

De keuze van deze financieringsformule hangt af van 3 parameters en het belang dat u aan elke parameter hecht:

  • Rentevoet;
  • Voorschot;
  • Maandsom
Let op, geld lenen kost ook geld. *Klassieke Financiering = Lening op afbetaling met initieel vaste termijnbedragen op maximum 36 maanden en met minimum 15 % voorschot met vaste debetrentevoet van 4,75%. Aanbod My Way Financial Services voorbehouden aan particulieren en professionelen op alle My Way wagens van 01/01/2018 tot en met 28/02/2018. Onder voorbehoud van aanvaarding van het dossier door Volkswagen D’Ieteren Finance n.v., Leuvensesteenweg 679, 3071 Kortenberg, kredietgever, met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Maliestraat 50. KBO 0841046715, RPR : Brussel, FSMA 109705 A., rekeningen IBAN: BE 97 48 29 0680 3149 of BE 13 2100 0004 7239.Adverteerder: Volkswagen D’Ieteren Finance n.v. My Way Financial Services is een commerciële benaming van Volkswagen D’Ieteren Finance n.v. Onder voorbehoud van vergissingen of
Sluiten