Ontdek alle My Way plug-in hybrides

Heb je een vraag?

Neem contact met ons op via het volgende nummer:

+32 2 880 33 03

Wat met je huidige wagen? Verkoop hem makkelijk én snel via My Way Buy.

Je hebt ongetwijfeld mooie herinneringen aan je huidige wagen. Daarom willen we de waarde ervan zo nauwkeurig mogelijk bepalen. Zo blijven je herinneringen intact.

Start je gratis waardebepaling
Merk
*
Geen opties om te selecteren.
Model
Geen opties om te selecteren.

(*) My Way:

(i) De huidige fiscale bepalingen beperken de aftrek van beroepskosten met betrekking tot het gebruik van wagens van 40% tot 100% in functie van de C02-uitstoot. De bestaande aftrekregeling blijft behouden voor voertuigen met een verbrandingsmotor of hybride voertuigen tijdens het gebruik of de ter beschikkingstelling, die worden gekocht, geleased of gehuurd vóór 01.07.2023. (ii) Voor dezelfde voertuigen die vanaf 01.07.2023 tot 31.12.2025 zijn gekocht, geleased of gehuurd blijft de bestaande aftrekregeling eveneens, maar wel tijdelijk, behouden. De aftrekbaarheid van de beroepskosten zal geen ondergrens meer hebben en worden geplafonneerd tot 75% vanaf 2025, om te komen tot 50% in 2026 en 25% in 2027. Vanaf 2028 zijn deze kosten niet meer aftrekbaar. (iii) Voor de oplaadbare hybride voertuigen (d.w.z. hybrides waarvan de elektrische batterij door middel van een externe energiebron wordt opgeladen), gekocht, geleased of gehuurd vanaf 01.01.2023, zal de aftrekbaarheid van de benzine- of dieselkosten toch worden beperkt tot 50% teneinde het gebruik van de elektrische motor aan te moedigen. (iv) Vanaf 2025 zullen voertuigen waarvan de CO2-uitstoot gelijk aan of hoger is dan 200 gr/km niet meer onder het huidige vaste tarief van 40% vallen, maar onderworpen worden aan dezelfde nieuwe formule voor het tarief van de aftrekbaarheid van beroepskosten met betrekking tot voertuigen waarvan de uitstoot lager is. Deze gelijkstelling leidt de facto tot een vermindering van het tarief van de aftrekbaarheid voor deze voertuigen. (v) De datum van aankoop geldt niet noodzakelijk als het moment waarop de belastingplichtige economische eigenaar van de wagen wordt. De bestelde, maar nog niet geleverde wagens, zullen als 'aangekocht' worden beschouwd. In het geval van leasing of huur zal gekeken worden naar de datum van het contract.

(**) EDI:

Onze actie (gratis certificering ter waarde van 149 euro door EDI) is alleen geldig als je aan de volgende voorwaarden voldoet: je tekent een bestelbon voor een hybride of elektrisch voertuig vóór 1 juli 2023 en je sluit een offerte af bij EDI voor een terminal en installatie vóór 31 augustus 2023. Alleen als je vóór 1 juli 2023 een bestelbon voor een hybride en/of elektrisch voertuig hebt ondertekend, neemt EDI (Electric by D’Ieteren) contact met je op om een offerte op te stellen voor de installatie van je elektrische terminal. Voor informatie over de verwerking van uw gegevens binnen D’Ieteren Automotive NV kan je ons privacybeleid raadplegen.